Verlenging KOMOP 2.0

Een HOERA moment!

Gisteren tekenden we de verlenging van de overeenkomst voor KOMOP 2.0. Deze overeenkomst is een meerjaren-partnership met Welbions, de woningcorporatie in de gemeente Hengelo en Borne.

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Welbions werkt al jaren samen met vaste bouw- en installatiebedrijven voor het onderhoud aan circa 15.000 woningen in Hengelo en Borne.

Om nog beter samen te werken heeft Welbions de krachten van de bouw- en installatiebedrijven gebundeld in een KOMOP 2.0 traject. En met succes! De afgelopen vier jaar hebben we samen al mogen werken in dit traject en dat werpt zijn vruchten af voor afspraken over prijs en kwaliteit.

De veertien co-makers werken gebiedsgericht. Zeven vaste teams van een bouw- en een installatiebedrijf doen voor de woningen in hun gebied het klachten-, mutatie- en planmatig onderhoud. ‘Ze zijn het verlengde van onze organisatie’, zegt Hans van Es, afdelingsmanager Woning bij Welbions.

Voor alle werkzaamheden zijn templates gemaakt met standaarden voor de kwaliteit van het werk en de bijbehorende prijs. Deze marktconforme prijzen zijn getoetst door onafhankelijke deskundigen. Ook zijn duidelijke afspraken gemaakt over evaluatiemomenten en werkprocessen.

Alle co-makers zijn gelijkwaardig aan tafel en dat leidt over en weer tot meer begrip. Tijdrovende discussies zijn verleden tijd en er is minder controle en monitoring nodig. Zo maken we samen een mooie kwaliteitsslag voor de huurders van Welbions.