Viverion, Nijhuis, Oude Wolbers en Van Wijnen bundelen expertise voor optimaal onderhouden huurwoningen

Woningcorporatie Viverion (Lochem) en bouwbedrijven Nijhuis (Rijssen), Oude Wolbers (Borne), en Van Wijnen (Deventer) gaan resultaatgericht samenwerken (RGS) bij het -woningonderhoud van de sociale huurwoningen van Viverion. Elk van de bedrijven wordt in één van de drie gemeenten van het werkgebied verantwoordelijk voor zowel renovatie, verduurzaming als voor reparatie- en mutatieonderhoud. De partijen gaan kennis en ervaringen delen. De raamovereenkomst werd gisteren getekend.
Aanleiding voor de nieuwe RGS-aanpak is de gedeelde overtuiging van de vier partners dat een integrale en lange termijnbenadering van vastgoedonderhoud met bekende relaties de beste basis is voor steeds betere resultaten. Door het onderhoud te zien als een gezamenlijke opgave van woningcorporatie en aannemers, verwachten de vier partijen beter en sneller te werken met minder overlast voor bewoners.

Viverion-bestuurder Tonita Garritsen over de samenwerking

”We werken graag gebiedsgericht. Onze huurders profiteren omdat al het onderhoud in hun omgeving nu wordt uitgevoerd door één partij met één planning, die bovendien de woning kent. Ondertussen worden we met elkaar deskundiger en efficiënter. Ik verwacht hier veel van”. Adviseur Dirk Norbruis blijft als procesbegeleider betrokken bij de verdere uitwerking van de samenwerking.

Directeur Martin Weghorst van Nijhuis Bouw, partner voor de gemeente Rijssen-Holten

(1628 sociale huurwoningen):

“De nieuwe aanpak biedt een mooie kans om van een projectmatige aanpak naar een conceptuele programma aanpak met langjarige continuïteit te gaan. Viverion koppelt een extra wagon aan onze Renovatietrein die door de regio rijdt. Hierdoor kan Viverion optimaal profiteren van een hoge huurderstevredenheid, schaalvoordelen en een voorspelbare onderhoudsplanning zonder aan- en afloopverliezen.”

Directeur Bart Oude Wolbers van Bouwonderneming Oude Wolbers, partner voor de gemeente Hof van Twente

(2165 sociale huurwoningen):

“Met het tekenen van deze overeenkomst is een vaste samenwerking officieel van start gegaan! Samen met de partners geven we vorm aan plannen op basis van de principes en uitgangspunten van Resultaat Gericht Samenwerken. We maken gebruik van elkaars kennis en kunde en zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking leidt tot meer woonplezier voor bewoners. Dat is waar we het voor doen!”

Van Wijnen-directeur Rob Plant, partner voor de gemeente Lochem

(1665 sociale huurwoningen):

“Door deze meerjarige samenwerking leren wij de bewoners kennen en krijgen we goed inzicht in de staat van de woningen. Hierdoor kunnen we nog beter plannen en kennis en ervaring delen met onze collega aannemers. Wij zijn er van overtuigd dat deze samenwerking goede resultaten gaat opleveren.”

Over Resultaatgericht Samenwerken

Bij Resultaatgericht Samenwerken (RGS) onderschrijven de partners het te bereiken resultaat en zaken als de gewenste kwaliteit, de communicatie met huurders en het budget. De aannemer en de corporatie voelen samen de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het vastgoed, maar ieder vanuit de eigen expertise. De aannemer bedenkt de benodigde maatregelen en presenteert die in verschillende scenario’s met financiële doorrekening. De corporatie kiest daarna het gewenste scenario voor uitvoering.

Op de foto (ondertekening)

Vlnr: Van Wijnen-directeur Rob Plant, directeur Martin Weghorst van Nijhuis Bouw, Viverion-bestuurder Tonita Garritsen en directeur Bart Oude Wolbers van Bouwonderneming Oude Wolbers. Fotocredits: @kijk-kunst-fotografie