Hospice Borne

De werkgroep Hospice Borne is een grote enthousiaste groep betrokken mensen die zich vrijwillig en actief inzetten om er voor te zorgen dat er in Borne een hospice komt. In dit toekomstige Hospice in Borne willen zij mensen in hun laatste levensfase een warme en liefdevolle omgeving bieden, zodat zij hun leven in rust en waardigheid kunnen afsluiten.

Een bijzondere en fijne plaats, een bijna thuis huis, waar vrijwilligers en de juiste zorg het thuisgevoel met liefde en passie creëren voor mensen die niet thuis kunnen of willen sterven, als ook voor hun dierbare naasten.

Om dit te kunnen en mogen realiseren hebben zij een mooie passende locatie nodig met daarin ruimte voor vier gasten kamers. Zij zijn dan ook erg dankbaar voor de steun die zij krijgen van veel donateurs die Hospice Borne als goed doel hebben aangemerkt, zodat een grote stap gemaakt kan worden in het realiseren van een hospice in en voor Borne.

Ter ere van ons 90-jarig jubileum willen wij graag bijdragen aan de oprichting van Hospice Borne. Helpt u ons mee om ongeneeslijk zieke mensen uit Borne en omgeving goede zorg en aandacht te kunnen blijven geven.

Een bijdrage aan Hospice Borne waarderen wij zeer. Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL75RABO0128837500 t.n.v. Oude Wolbers Borne o.v.v. gift Hospice. Wij verdubbelen het totaalbedrag van alle giften en doen Hospice Borne dit bedrag toekomen.

Wij danken u voor uw gift!