De laatste maand van 2020 hebben we afgesloten met mooie projecten:

Met ons WOONopmaat concept bouwen we nieuwbouw woningen op maat. De kern is onze slimme duurzame woning. De schil is variabel. WOONopmaat is een doordacht, flexibel en beproefd concept. In Losser zijn 5 woningen opgeleverd en in Borne 17 woningen. De focus ligt op flexibiliteit in het eindresultaat, lage aanschafkosten en een uitgekiend energetisch plan.

Met WOONbeter geven wij antwoord op de doelstellingen die vastgoedeigenaren voor 2030 rondom verduurzaming moeten halen. WOONbeter zijn conceptmatige innovatieve werkwijzen waarbij het specifieke project centraal staat en als vertrekpunt geldt. Elk project vraagt om flexibele oplossingen. Om (kosten)efficiënt een passend plan te maken is een conceptmatige aanpak nodig. WOONbeter maakt woningen duurzamer, comfortabeler en mooier! Met dit concept hebben we 155 woningen in Almelo en 133 woningen in Borne verduurzaamd.
WOONcirculair is een innovatief concept om de wereld een stapje mooier en duurzamer te maken. Door hergebruik van materialen en het reduceren van de energievraag belasten we het klimaat zo min mogelijk. Eindresultaat: een mooi en comfortabel huis waarin volop ruimte is voor wensen van de bewoners! De eerste circulaire woningen in Twente zijn een feit! In Enschede hebben we 7 circulaire woningen opgeleverd.
Een mooi resultaat van collega’s en ketenpartners! En dat bereiken we door samenwerken: meedenken, flexibiliteit, duidelijke communicatie en korte lijntjes. Bouwen met Oude Wolbers is ‘samenwerken aan resultaat’!