Voor woningcorporatie Beter Wonen voeren we momenteel planmatig onderhoud uit aan 155 woningen in Almelo. We vervangen oude dakramen voor mooie nieuwe. Overige kleine onderdelen in de woningen worden hersteld of vernieuwd. Uiteraard controleren we gas- en elektra installaties, loszittende tegels, deuren en sloten.
Dit alles doen we voor tevreden bewoners!

We blijven onze kennis en processen ontwikkelen. Niet in ons eentje: samen met ketenpartners en opdrachtgevers werken we resultaatgericht aan de toekomst van bestaande woningen, woonblokken en complexen. Dát is voor ons planmatig onderhoud.