Ontwikkelen en bouwen van 30 zeer duurzame woningen voor Welbions in Hengelo.

De seinen staan op groen! Een bijzondere ontwikkeling op een uniek stukje Hengelo. Woningbouwcorporatie Welbions heeft Bouwonderneming Oude Wolbers uit Borne de opdracht voor het bouwen van zeer duurzame woningen gegund. Aan de Goudenregenstraat in de wijk Veldwijk worden in totaal 30 zeer duurzame woningen ontwikkeld, onderverdeeld in twee keer 9 rijwoningen en twee keer 6 rijwoningen. Een mooie prestatie die we samen met LKVSDD architecten en BouwNext bouwinnovatiebureau hebben geleverd.

WOONopmaat

We legden een stevige basis door de omgeving, het ontwerp, de schil en de installatie zo op elkaar aan te sluiten dat het geheel een bijzondere eenheid vormt. Een onderscheidend plan waarin duurzaamheid van de woningen en het geluk en gezondheid van de bewoners en omwonenden een centrale rol spelen. Bij het concept WOONopmaat van Oude Wolbers creëert de opdrachtgever samen met ons rijwoningen op basis van de door ons gerealiseerde projecten en flexibiliteit.

Groene beleving

De prachtige natuur langs de Berflobeek is de drager van het ontwerp. Blikbepalend voor de wijk zijn veelvuldig toegepaste houtkleuren, waardoor de woningen opgaan in de natuur. Door de mooie ligging van de woningen ontstaat rust, ruimte en groen. Dankzij een uitgekiend ensemble van bomen, hagen, grassen, planten en wadi’s ontstaat een prettige woonomgeving voor bewoners en omwonenden. De woningen hebben een tuin op het zuiden en daarmee uitzicht op de achterliggende groenstrook en de Berflobeek. De groenstrook en de Berflobeek vormen samen een fantastische speelplek voor kinderen of ontmoetingsruimte voor buurtbewoners.

Stoere woningen

Het ontwerp van de woningen past bij de directe omgeving en tegelijkertijd heeft het een eigen karakter. De zandkleurige gevelstenen sluiten met een zachte toon goed aan op de bestaande woningen in de directe omgeving. De houten rabatdelen op de eerste verdieping geven het ontwerp een natuurlijke uitstraling en een stoer karakter. Door de wisseling van kleuren en materialen in de gevel komen de vakkundige details goed tot zijn recht.

Oog voor duurzaamheid

Alle woningen worden zeer duurzaam gebouwd (BENG+) en daarmee zijn de toekomstige bewoners voorbereid op de toekomst. De schil van de woningen wordt op een dusdanige manier gefabriceerd dat warmteverlies tot een minimum beperkt wordt. De isolatiewaardes liggen ruim boven die van de huidige regelgeving. Ook rondom de woningen is het plan duurzaam. Zo zorgen wadi’s voor een natuurlijke regenwaterhuishouding en zijn kopwoningen voorzien van nestfaciliteiten.

Uitgekiende installatie

In dit WOONopmaat concept passen we een luchtverwarmingssysteem toe. Dit ingenieuze systeem reageert snel bij vraag en aanbod van warmte. Het systeem verwarmd of koelt veel sneller dan bijvoorbeeld vloerverwarming. Er komen geen gasaansluitingen; energievoorziening gebeurt geheel elektrisch. Al deze elementen zijn gunstig voor zowel het energieverbruik, de woonlasten als het gebruiksgemak.

Na de zomer starten we met bouwen van deze ‘dijk van een opdracht’.