Een unieke aanpak leidt tot een langdurige zakelijke samenwerking met lokale partners.

Op dinsdag 25 februari jl. tekenden Beter Wonen, Hegeman Bouwgroep, Lowik Bouw, Bouwonderneming Oude Wolbers, Van Kooten Dak- en Installatietechniek en Löwik Installatietechniek een overeenkomst voor een drie jaar durende samenwerking. Hiermee versterkt Beter Wonen de dienstverlening aan de huurders. Vanaf 1 maart nemen de drie bouwbedrijven en twee installateurs de mutatie werkzaamheden voor Beter Wonen op zich. Met deze overeenkomst gaan zij een strategische samenwerking aan en spreken het vertrouwen uit dat ze in elkaar hebben. Hierdoor blijven de partijen elkaar de komende jaren versterken.

Selectietraject lokale ketenpartners

Caroline Vos, manager Woondiensten bij Beter Wonen: ‘Het intensieve selectietraject startte in juni vorig jaar. Beter Wonen schreef de uitvraag naar een grote groep lokale partijen. Na een eerste selectie, bleef een groep van ongeveer 20 bedrijven over die aan de hand van de door ons opgestelde vragen, een plan van aanpak schreven. Hierin kwamen onderwerpen als kwaliteit, samenwerking, duurzaamheid en circulariteit naar voren. Ongeveer de helft van deze bedrijven viel extra positief op en hen werd gevraagd om een presentatie te geven. Uiteindelijk bleven de vijf gekozen ‘co-makers’ over vanwege hun vernieuwende en proactieve aanpak, waardoor werkzaamheden snel en efficiënt worden uitgevoerd. Ook passen de partners goed bij Beter Wonen, spreken ze dezelfde taal en begrijpen ze de uitdagingen waar een woningcorporatie voor staat.’ Het totale bezit van Beter Wonen is voor de lokale onderhoudspartners verdeeld in drie rayons. De partners zijn in of dichtbij het werkgebied gevestigd. De flexibiliteit en kennis van de onderhoudspartners wordt op deze manier zo optimaal mogelijk ingezet. 

Mutatie onderhoud

Bij mutatieonderhoud gaat het om werkzaamheden die nodig zijn om een woning, na beëindiging van de huurovereenkomst, weer in goede staat te brengen. Hieronder vallen zowel eenvoudige werkzaamheden, maar soms ook ingrijpende werkzaamheden, zoals het vervangen van de badkamer, keuken of toilet. Bij de vooropname wordt bepaald wat er moet gebeuren en wanneer de woning weer in de perfecte verhuurstaat is voor de nieuwe huurder. De partners worden bij deze vooropname betrokken, zodat zij het werk sneller kunnen inplannen. Het uitgangspunt bij mutatieonderhoud is om de woning zo compleet mogelijk aan te pakken en zo snel mogelijk weer te verhuren. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn meerdere partijen tegelijk in de woning aan het werk. De co-makers werken als een team samen volgens vaste kwaliteitsomschrijvingen voor de woningen. Door het volgen van deze omschrijvingen en de jarenlange ervaring en verantwoordelijkheid van de partners zullen de opleverpunten nihil zijn. Beter Wonen: ‘Onze huurders kunnen vertrouwen op een goede woning, die veilig is en prima is onderhouden. Met deze duurzame samenwerkingsovereenkomst borgen we deze kwaliteit.’ 

Unieke aanpak waarbij vertrouwen en zakelijke afspraken in balans zijn

Met het tekenen van het contract voor de samenwerking is ook getekend voor een unieke aanpak. Waar de meeste corporaties starten met de werkzaamheden, dan formaliseren en vervolgens het contract ondertekenen, tekenden de geselecteerde onderhoudspartners voor aanvang van de werkzaamheden het contract met Beter Wonen. En juist deze unieke aanpak is bijzonder in de corporatiewereld. Dit contract is gericht op ontzorgen, samenwerking, duidelijke afspraken, transparantie en vertrouwen. Het streven is dat de betrokken partijen en in het bijzonder de huurders; ‘Trots wonen in Almelo!’