Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren.

Welbions werkt al vier jaar samen met vaste bouw- en installatiebedrijven voor het onderhoud aan circa 15.000 woningen in Hengelo en Borne. De corporatie heeft samen met deze co-makers een nieuw systeem ontwikkeld voor afspraken over prijs en kwaliteit.

De veertien co-makers werken gebiedsgericht. Zeven vaste teams van een bouw- en een installatiebedrijf doen voor de woningen in hun gebied het klachten-, mutatie- en planmatig onderhoud. ‘Ze zijn het verlengde van onze organisatie’, zegt Hans van Es, afdelingsmanager Woning bij Welbions.

Ter voorbereiding op het vernieuwen van de contracten is de samenwerking geëvalueerd. Hieruit bleek dat de vaste prijsafspraken volgens een prijzenboek tot ontevredenheid en veel discussies hebben geleid. ‘Die discussies beïnvloeden de relatie, terwijl het idee is dat je met co-makers in vertrouwen samenwerkt.’

Templates met standaarden voor kwaliteit
Dat moest dus anders. Voor alle werkzaamheden zijn templates gemaakt met standaarden voor de kwaliteit van het werk en de bijbehorende prijs. Deze marktconforme prijzen zijn getoetst door onafhankelijke deskundigen. Ook zijn duidelijke afspraken gemaakt over evaluatiemomenten en werkprocessen.

‘We waren gelijkwaardig aan tafel, dat heeft over en weer tot meer begrip geleid’

De prijzen zijn geïndexeerd maar Van Es denkt dat Welbions flink gaat besparen op alle indirecte kosten bij de eigen organisatie. Tijdrovende discussies zijn verleden tijd en er is minder controle en monitoring nodig.

‘Het bijzondere is dat we echt in co-creatie tot die templates zijn gekomen’, aldus Van Es. ‘We waren gelijkwaardig aan tafel. Iedereen moest daarvoor met de billen bloot en inzicht geven in elkaars bedrijfsvoering. Dat heeft over en weer tot meer begrip geleid. Zo maken we samen een mooie kwaliteitsslag voor onze huurders.’