Succes met de bouwketen

 • Kwalitatief hoogwaardige eindproducten
 • Lagere meerjaren onderhoudskosten
 • Grote mate van tevredener opdrachtgevers en/of bewoners

 

Succes voor renovatie, bouw en onderhoud

Of u nu gaat om een appartementencomplex, winkel of complete woonwijk, het resultaat wordt beter dankzij onze gespecialiseerde ketensamenwerking. Bouwonderneming Oude Wolbers zet hier al jaren op in. Waarom? Omdat we uw bouwproject en het proces met de eindgebruikers voorop plaatsen. Dat scheelt u bijvoorbeeld veel werk voor een Programma van Eisen; u vraagt de ketenpartners simpelweg om oplossingen voor uw programma van eisen en gebruiksgemak wat betreft wonen, werken, winkelen of andere vorm van verblijven onder in vastgoed.

Deze ketenintegratie scheelt ook vele overdrachtsmomenten. Bij ‘gewone’ bouwprocessen zijn die momenten er volop, tussen de afdelingen, bouwfases en aanspreekpersonen. In de praktijk ontstaat daar vaak miscommunicatie. En dat leidt tot faalkosten. Met ketensamenwerking/co-creatie voorkomen we dit allemaal voor u. Resultaat? Kortere bouwtijd, meer kwaliteit en een betere prijs voor u.

Succesfactoren

 • Eén aanspreekpersoon
 • Eén verantwoordelijke partij
 • Geen faalkosten
 • Meer meedenkers
 • Creatievere oplossingen
 • Innovatievere resultaten

Zo werkt ketensamenwerking

Al vanaf uw eerste bouwidee betrekken wij als bedrijf alle partijen erbij. Niet als onderaannemers, maar als gelijkwaardige, open partners. Door zo als keten verantwoordelijk te zijn voor uw project, bereiken we samen meer dan de som der delen. Immers, iedereen heeft er belang bij dat uw project goed, soepel en op tijd verloopt. Op de bouwplaats ziet u dit terug in de vorm van één betrokken team met karakter. Vanaf het begin tot en met de oplevering en nazorg van uw bouwproject zorgen zij voor succes vanuit onze slogan: Samenwerken aan resultaat.

Bewoners participeren in de keten

Voor uw bewoners levert deze vorm van co-makership ook meer klanttevredenheid op. Zij kunnen wat ons betreft namelijk via bewonersparticipatie invloed op hun eigen woonomgeving krijgen; al vanaf de initiatieffase. Hun woonwensen passen we daarbij zo veel mogelijk in uw plannen in.

Ook bij het verdere verloop betrekken wij ze volop. Zo weten zij precies wat er wanneer gebeurt en hoe we eventuele overlast voor hen voorkomen. Daar worden mensen blij van!

.

3D bouwen in de keten (BIM)

Uw plannen krijgen in de keten via ons bovendien een extra dimensie. We kunnen ze namelijk al vanaf het ontwerp in een 3D-model invoeren. Dat model geeft de hele keten handvatten. Voor de planning, voor aansluiting op elkaar. Ook signaleren we met z’n allen dan al vooraf knelpunten. En die lossen we zo weer tijdig en samen op. We hebben immers één gezamenlijk belang: uw project!

Kwaliteit meten in de keten

Draait het in de ketensamenwerking om terugkerend werk, zoals onderhoud en reparaties van uw vastgoed? Dan ziet u dat  het kwaliteitsniveau dankzij ketensamenwerking steeds verder stijgt. Hiervoor ontwikkelden we namelijk ook een kwaliteits-beoordelingssysteem. Na elke opdracht beoordeelt u en/of de gebruikers ons werk in allerlei opzichten. Dat geeft u inzicht in de resultaten en helpt ons door te ontwikkelen door verbeteringen aan te brengen. In de praktijk blijkt, dat men ons hoge waarderingscijfers geeft. En u dus door gemeten prestaties gegarandeerd een betere  prestatie ontvangt.

Slim onderhoud

 • Planmatig onderhoud
 • Resultaatgericht vastgoedonderhoud: uw gebouw in conditie
 • Meerjarenonderhoud
 • Laagste total cost of ownership: investering versus onderhoud
 • Design Build Maintenance: van ontwerp tot onderhoud

Lagere kosten bij onderhoud

Ketensamenwerking en werken vanuit BIM geeft u zelfs de kans om vóór de bouw van uw project de kosten van onderhoud al beter in beeld te hebben. Zo lukt het om bij het ontwerp en de bouw al rekening te houden met het meerjaren onderhoud.

Hiervoor stellen we bijvoorbeeld keuzes voor, die wellicht nu een iets hogere investering vragen om u uiteindelijk lagere onderhoudskosten op te leveren. U ontvangt dus een overzicht over de totale kosten van uw gebouw tijdens de hele levensduur: de total cost of ownership.

Minder verspilling (LEAN)

Samenwerking in de keten voorkomt ook verspilling binnen uw bouw- of onderhoudsproject. In tijd, in materiaal, in geld. Hiervoor werken we graag met Lean. Dat leidt tot een strakke planning. Een planning waarin alle partners naadloos op elkaar aansluiten.

Aansluiten in de keten?

Wilt u ook sterker werken in een keten? Leg uw (ver)bouw- of onderhoudsproject dan vrijblijvend aan ons voor.