3D-model in BIM geeft:

  • Inzicht in bouwproces
  • Duidelijke ontwerpkeuzes
  • Lagere (faal)kosten

Virtueel bouwen met BIM

Bij de nieuwbouw van uw pand komt veel kijken. Van ontwerp tot draagconstructies, van hoeveelheid daglicht tot draairichting van deuren. Om dit goed in beeld te hebben, werkt Bouwonderneming Oude Wolbers met BIM: het 3D Bouw Informatie Model. Dit heeft veel voordelen voor u en ons. Met de blauwdruk van BIM helpen wij u allereerst de juiste keuzes te maken voor het ontwerp. Daarnaast voeren wij hiermee voor u de regie over de hele bouwketen. Van installateur en constructeur tot andere partners. Zo weet u zeker dat iemand toezicht houdt over het hele proces. Én daarmee hebt u één eindverantwoordelijke partij om aan te spreken: ons.

Ketensamenwerking met BIM

In grote lijnen maakt BIM vooral de verschillende fases én aansluitmomenten hiertussen duidelijker: ontwerp, bouw, beheer en onderhoud van uw gebouw. In de praktijk laat BIM alle processen via ketenpartners soepel in elkaar overlopen. Ook geeft het inzicht of uw gebouw aan de regels voldoet. Verder krijgen we dankzij BIM meer begrip voor elkaar en voor de gevolgen van keuzes. En dat leidt uiteindelijk tot een kortere bouwtijd, prettiger samenwerking én lagere kosten. Een win-winsituatie voor iedereen!

Stappenplan voor ideale BIM

Binnen twee weken nadat u ons de opdracht tot bouw van uw pand geeft, starten we met uw BIM-dossier. Samen met u en ketenpartners stemmen we tijdens een kick-off dan de uitgangspunten voor een BIM-protocol af. In de volgende stap zetten we het 3D-model op. Dit dient als basis voor de uiteindelijke bouw. In de derde stap overleggen we wekelijks met ketenpartners of alle bouwaspecten goed op elkaar aansluiten. Zo signaleren we snel tegenstrijdigheden en technische fouten op de raakvlakken tussen de partners. Die knelpunten lossen we dus al vóór de bouw op in het BIM-model. Uiteindelijk levert dat het definitieve 3D-model op, klaar om te bouwen.

BIM in 4D: basis voor Lean

Aan het 3D-model van BIM voegen we graag nog een vierde dimensie toe: tijd. Die koppelen we dan aan een planning voor alle activiteiten. Dat geeft u en ons alle inzicht in het hele bouwproces, de volgorde en de tijd. Hiermee lukt het voor u vorm te geven aan een strakke planning volgens Lean.

BIM na oplevering

Na oplevering blijft het BIM-model in gebruik. Het vormt dan de onderlegger voor de beheer- en onderhoudsfase. Praktisch, want zo heeft elke partij de exacte blauwdruk om later bijvoorbeeld leidingen te verleggen of eventuele mankementen op te sporen. Wilt u onderhoud en beheer uitbesteden? Ook die fase verzorgen we graag voor u.