Renovatie de Rohaan.

Renovatie de Rohaan

  • Opdrachtgever: Viverion
  • Locatie: Markelo
  • Duur: 12 weken

Renovatie Zorglocatie de Rohaan Markelo

Voor de verbouw van zorglocatie Rohaan te Markelo heeft opdrachtgever Viverion te Lochem samengewerkt met de opererende zorgpartij Aveleijn Borne. De Rohaan is een 24-uursvoorziening met vier woongroepen, een behandelgroep en crisisplaatsen. Hier wonen jongvolwassenen met een bijzondere hulpvraag. Elke groep heeft zijn eigen inloopruimte en terras. Op de vier woongroepen hebben de cliënten hun eigen appartement met een woonkamer, keukenblok, slaapkamer en badkamer. De cliënten op de behandelgroep en de crisisplaatsen beschikken over een eigen woon-/slaapappartement. De totale zorglocatie omvat twee zorgcomplexen, een zorgboerderij en diverse bijgebouwen. Het gehele complex telt 30 wooneenheden verdeeld over deze gebouwen.

Het project betrof de verbouw en het uitvoeren van planmatig onderhoud aan alle complexen van de zorglocatie Rohaan te Markelo. Het project had naast de bouwkundige werkzaamheden een aantal belangrijke aandachtspunten tijdens de uitvoering. Centraal hierbij stond de continuïteit van de bedrijfsvoering en hiermee het beslist voorkomen van dergelijke “prikkels” voor bewoners. Een korte planning van slechts twee fases van zes weken en zeer zorgvuldige omgang met cliënten tijdens de uitvoering moest dit tot een absoluut minimum beperken. De vraag naar inbreng van deze specifieke expertise en aandacht voor proces in de voorbereidende en uitvoerende fasen heeft er toe geleid dat Bouwonderneming Oude Wolbers met haar ruime ervaring over bewoning tijdens verbouwwerkzaamheden al in de voorbereidende fase betrokken is geraakt bij dit project. In het ketenoverleg in de voorbereidende fasen stond omgang met bewoners en uitvoering centraal.

Werkzaamheden de Rohaan

De werkzaamheden bestonden uit verbouwwerkzaamheden in de complexen en het uitvoeren van planmatig onderhoud aan de buitenkant en zijn allen uitgevoerd in bewoonde toestand. Doordat de cliënten erg gevoelig zijn voor externe prikkels lag de nadruk naast sterk overlast beperkend werken ook op heldere en vroegtijdige communicatie.

Een bijzonder voorbeeld; het onverwachts moeten saneren van een asbest dakbeschot is door alle partijen bijzonder zorgvuldig opgepakt. Dit heeft ertoe geleid dat bewoners hiervan niets gemerkt hebben en verdere overlast beperkt is gebleven. Ook is er niet afgeweken van de strakke planning. Er was een harde garantie gegeven dat bewoners op een specifieke datum terug naar hun appartement konden.

Veiligheidsmaatregelen

Doordat tijdens de verbouwwerkzaamheden het zorgcomplex grotendeels in bedrijf bleef moesten diverse veiligheidsmaatregelen worden getroffen zoals het plaatsen van hekken rondom de bouwplaats en ketenpark. Ook is in kwaliteitstoolboxen met bouwplaats medewerkers ruim aandacht besteed aan omgang met bewoners, het zorgvuldig afsluiten van deuren rondom de plekken waar bouwplaats medewerkers aan het werk waren, en verkeersafspraken op en rondom de zorglocatie.

Opdrachtgever

Viverion

Locatie

Markelo

Bouwtijd/weken