Renovatie 99 woningen Wageningen.

Woningrenovatie Wageningen

  • Opdrachtgever: De Woningstichting
  • Locatie: Wageningen
  • Duur: 29 weken

Renovatie 99 woningen Wageningen

Voor de Woningstichting in Wageningen heeft, samen met collega bouwer aannemingsmaatschappij J. Bouman uit Rhenen, renovatie plaatsgevonden voor 99 woningen. De vele werkzaamheden moesten in een korte tijd worden uitgevoerd. En de volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd: asbest sanering, isolatie van de kruipruimte, isolatie van de gevel met steenstrips, het plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen, isolatie van het dak en nieuwe dakbedekking, installatie van mechanische ventilatie, het uitbouwen en vernieuwen van de badkamer en waar nodig het vernieuwen van de keuken/toilet, het vervangen van de groepenkast en het vervangen van plafonds.

De wijk is verdeeld is drie verschillende zones. De gevelontwerpen hebben een vergelijkbare opzet, waardoor er een samenhang in de wijk is ontstaan. Door een afwijkende detaillering per zone, is toch een onderlinge diversiteit aangebracht en krijgt iedere zone een eigen karakter. Ook krijgt ieder woningblok of iedere straat een verschillend kleuraccent, waarbij de bewoners zelf konden kiezen uit drie kleuren.

De bewoners van de 99 woningen zijn tijdens de renovatie in hun woning blijven wonen. Hierbij is de overlast tot een minimum beperkt. Zo hebben we ervoor gezorgd dat de gevels binnen één dag zijn vervangen, zodat een woning nooit ’s nachts openblijft. Ook hebben we vloeren en trappen afgedekt, geholpen bij het verplaatsen van (zware) meubels en hebben we ervoor gezorgd dat de bewoners altijd in één ‘bouw-vrije’ ruimte kunnen verblijven tijdens de werkzaamheden.

Energiebesparing

Een belangrijk kenmerk van deze renovatie is de energiezuinigheid. De 99 woningen hadden allen een energielabel D, E of F.

Door de renovatie werd het energielabel voor alle woningen naar A++ gebracht. Dit zorgt niet alleen voor een flinke kostenbesparing voor de bewoners, maar het zorgt ook voor veel meer wooncomfort, met name in warme zomers en koude winters.

Een nieuwe jas, een tweede leven

Het concept ‘Een nieuwe jas, een tweede leven’ is een voorbeeld van het realiseren van grootonderhoud aan woningen. Dit concept heeft plaatsgevonden in Wageningen waar maar liefst 99 woningen zijn ‘ingepakt’ en voorzien van steenstrips. Met recht een nieuwe jas. Ook de binnenzijde is flink onder handen genomen. Een vernieuwde keuken en toilet, werkzaamheden aan elektra, CV, ventilatie, geluidswering, brandscheiding, deuren, schilderwerk en stucwerk. Met een door Oude Wolbers ontwikkeld ‘rugzakje’, dat in één dag  voor de woning werd gehangen, is zelfs de badkamer vergroot. Kortom, niet alleen een nieuwe jas, maar echt een tweede leven.

Voor een efficiënte en integrale voorbereiding wordt er gebruik gemaakt van een bijzonder korte en snelle ontwikkelfase, waarbij bewoners ook vroegtijdig worden betrokken en geparticipeerd. Samen met de bewonerscommissie vinden er projectbezoeken plaats om op deze manier een maatwerkprogramma voor binnen en buiten te kunnen ontwikkelen.

Klanttevredenheid

De bewoners van 99 woningen zijn tijdens de renovatie in hun woningen blijven wonen.

Hierbij is de overlast tot een minimum beperkt. Zo hebben we ervoor gezorgd dat de gevels binnen een dag zijn vervangen, zodat een woning nooit s’nachts openblijft. Ook hebben we vloeren en trappen afgedekt, geholpen bij het verplaatsen van (zware) meubels en hebben we ervoor gezorgd dat de bewoners altijd in een ‘bouw-vrije’ ruimte kunnen verblijven tijdens de werkzaamheden.

Opdrachtgever

De Woningstichting

Locatie

Wageningen

Bouwtijd/ weken

Klant tevredenheid