Groot onderhoud seniorenwoningen Losser.

Groot Onderhoud seniorenwoningen

  • Opdrachtgever: Domijn
  • Locatie: Losser
  • Duur: 7 weken

Groot Onderhoud 24 seniorenwoningen Losser

Oude Wolbers is voor opdrachtgever Domijn begonnen met grootschalig onderhoud van 24 seniorenwoningen aan de Neercasselstraat te Losser.

De seniorenwoningen zijn in 1975 gebouwd. Op de benedenverdieping worden bij de bewoners, die daarmee instemmen, de badkamer en keuken vervangen. Boven wordt een nieuwe dakkapel geplaatst waardoor de slaapkamer een stuk ruimer wordt. Verder beschikken de woningen beneden over een kleine, aparte toiletruimte. Domijn biedt haar huurders aan om de toiletruimte bij de badkamer te trekken.

Voor de veiligheid van de bewoners worden rookmelders geplaatst en de elektra aangepast. Daarnaast worden de woningen voorzien van dak- en vloerisolatie, isolerende beglazing en wordt de enkelsteens berging geïsoleerd met een isolatie voorzien van kunststof steenstrips.

Tijdens de werkzaamheden konden de bewoners in hun eigen huis blijven, er werd getracht de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Nauwe samenwerking met de bewoners stond voorop, de bewoners zijn daarom vooraf geïnformeerd over het verloop van het project. In de bewonershandleiding is per dag aangegeven op welke plekken in de woning gewerkt zal worden en wanneer de werkzaamheden afgerond zijn. Door prefabricering van de nieuwe dakkapellen zijn er twee gehele bovenverdiepingen in één dag vernieuwd waardoor overlast van de bewoners beperkt bleef.

Opdrachtgever

Domijn

Locatie

Losser

Bouwtijd/weken

Klant tevredenheid