Groot onderhoud 92 woningen Olykampen.

Groot Onderhoud Olykampen

  • Opdrachtgever: Salland Wonen
  • Locatie: Raalte
  • Duur: 30 weken

Groot Onderhoud Olykampen Raalte

Samen met Woningcorporatie Salland Wonen heeft Oude Wolbers medio 2014 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan 92 huurwoningen voor de wijk Olykampen in Raalte. Alle 92 woningen zijn onder andere voorzien van een nieuwe voor- en achtergevel, het dak en de vloer zijn geïsoleerd en de huurders konden nog kiezen uit verschillende opties zoals openslaande deuren, dakramen etc.

Door intensieve ketensamenwerking gedurende de voorbereiding is er door diverse partijen een bijzonder onderhoudsplan ontwikkelt. Hierbij is extra veel aandacht besteed aan de huidige bewoners. Zo konden bewoners kiezen uit verschillende geveltypen en kozijnindelingen en zijn de voor- en achtergevel binnen één dag vervangen, zodat de overlast voor bewoners beperkt bleef.

Tevens is, tijdens de voorbereiding van het groot onderhoud Olykampen, de bewonerscommissie intensief betrokken geweest. Periodiek heeft er een overleg plaatsgevonden waarin de bewoners inbreng konden geven. Dit heeft tot verrassende verbeteringen in het plan en de uitvoering geleid. Tevens is het bewonersinformatieboek op enkele punten verbeterd. Een goed voorbeeld dat ketensamenwerking loont. Als afsluiting van deze intensieve voorbereiding is met alle betrokken partijen een excursiemiddag georganiseerd.

Bouwonderneming Oude Wolbers heeft hiervoor een excursie door de werkplaats verzorgd. In de werkplaats zijn alle gevelelementen voor het groot onderhoud Olykampen geproduceerd. De bewoners kregen een bijzonder kijkje achter de schermen in de productiehal. Bij de afsluiting is het bewonersinformatieboek officieel overhandigd aan de voorzitter en leden van de bewonerscommissie.

Een nieuwe gevel in één dag

Met het concept ‘Een nieuwe gevel in één dag’ worden bestaande woningen snel, fraai en efficiënt verduurzaamd. Bewoners hebben veel keuzevrijheid en voor iedere bewoner wordt een plan op maat gemaakt. Met zo min mogelijk overlast; de voor- en achtergevel worden zelfs binnen één dag vervangen.

Er is sprake van persoonlijke begeleiding tot na de oplevering gedurende de werkzaamheden. Tijdens een intensieve bewonersbegeleiding krijgen bewoners een bewonersinformatieboek, waarin uitgebreid wordt geschreven over de uit te voeren werkzaamheden en er vinden kennismakingsgesprekken plaats tijdens speciale bewonersavonden.

Voor dit project was er de keuze uit verschillende architectuurstijlen en de keuze uit een eigen gevelindeling. Hierdoor kregen de woningen allemaal een eigen identiteit  door mogelijke opties en maatwerk dat kon plaatsvinden.

Opdrachtgever

De Woningstichting

Locatie

Wageningen

Bouwtijd/ weken

Klant tevredenheid